Arm Makine

Yazılar

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Versiyon : 1

Yürürlülük Tarihi : 12.04.2022

ARM VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler “ilgili kişi” olarak tanımlanmış ve Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kişiler (Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak tanımlanacaktır.) veri sorumlusu konumunda olan ARM MAKİNE MÜH. PROJE TASARIM İML. İTH. İHR. PAZ. SATIŞ SAN. VE TİC. A.Ş (“ARM”)’ye başvurarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesi işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahipleri, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla yukarıda sayılı haklardan yararlanabileceklerdir.

BAŞVURU USULÜ            

ARM’ye yapılacak başvurularda kullanılabilecek yazılı başvuru kanalları Tablo-1’de, başvurular içerisinde bulunması gereken bilgi ve belgeler ise Tablo-2’de yer almaktadır.

Tablo 1: Başvuru Kanalları Tablosu

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Başlığı
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğinin tespit edilebileceği belge ile başvurması) 1451 Sokak No 37-39 İvedik
Yenimahalle / ANKARA
Kişisel Veri Sahibi Başvurusu
Noter Kanalıyla Tebligat 1451 Sokak No 37-39 İvedik
Yenimahalle / ANKARA
Kişisel Veri Sahibi Başvurusu
ARM’ye daha önce bildirilen ve ARM’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile info@arm-makine.com Kişisel Veri Sahibi Başvurusu

 

Tablo 2: Veri Sahibi Başvurusu İçerisinde Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler

Başvuruda Bulunması Gereken Bilgi & Belgeler
Ad, Soyad ve Başvuru yazılı ise imza
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası

Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
Talep konusu
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler

BAŞVURUYA CEVAP

Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ARM; Veri Sahibi’nden gelen talebi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve cevabını Veri Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. ARM, Veri Sahibi’nin talebini kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde, gereği ARM tarafından yerine getirilecektir.

30356 sayı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi kapsamında Veri Sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvurunun, ARM’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret Veri Sahibi’ne iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu aşağıda yer almaktadır.

 

 1. BAŞVURUCU VERİ SAHİBİ BİLGİLERİ
Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Başvurusu Yabancı ise;

Uyruk, Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Faks

 

 1. BAŞVURUCUNUN ARM İLE İLİŞKİSİ

Lütfen ARM ile olan ilişkinizi belirtiniz:

•         Müşteri İletişimde Olduğum Birim: ……………………………..

Konu: …………………………………………………….

•         Hissedar Konu: …………………………………………………….
•         İş Ortağı İletişimde Olduğum Birim: ……………………………..

Konu: …………………………………………………….

•         Çalışan Çalıştığım Departman: …………………………………

Konu: …………………………………………………….

•         Çalışan Adayı •       İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Kanal: ……………………………………………………

Tarih: …………………………………………………….

•         Eski Çalışan Çalıştığım Yıllar: ………………………………………..

Konu: …………………………………………………….

•         Tedarikçi Yetkilisi İletişimde Olduğum Birim: ……………………………..

Konu: …………………………………………………….

•         Tedarikçi Çalışanı İletişimde Olduğum Birim: ……………………………..

Konu: …………………………………………………….

•         Üçüncü Taraf Firma Çalışanı Çalışılan Firma ve Pozisyon: ………………………….

Konu: …………………………………………………….

•         Ziyaretçi İletişimde Olduğunuz Birim: ……………………………

Konu: …………………………………………………….

•         Diğer Konu: …………………………………………………….

 

 

 1. BAŞVURUYA KONU OLAY/ DURUM

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. TALEP EDİLEN YANIT YÖNTEMİ

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)
 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, ARM ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ARM tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süre içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla; ARM, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ARM, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

Versiyon Numarası Yürürlük Tarihi
Versiyon 1 12.04.2022
İletişim

İletişim Bilgilerimiz

 • Ostim Osb Mah. 1161/1 Sokak No:26 Yenimahalle / Ankara
 • (0312) 386 02 76
 • (0312) 386 32 76
 • info@arm-makine.com
 • Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 18:00

Bize Yazın

İletişim Formu KVK Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.
Uzmanlarımız size en kısa sürede dönüş yapacaklardır.